Fokus na... Najlepsi menedżerowie 2014

Zobacz pełny materiał Lista 20 najefektywniejszych prezesów firm działających w Polsce wybrana na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród znanych polskich menedżerów. “Żyjemy w czasach dynamicznych zmian, tym ważniejsza staje się rola menedżera jako tego, który wyznacza kierunek i cel oraz dba o jego konsekwentną realizację. W taką wizję zarządzania doskonale wpisują się menedżerowie kobiety.” - Swój głos na najlepszego menedżera oddała Jolanta Augustyniak, prezes firmy HR Start Polska, partnera uroczystości nagrodzenia najlepszych menedżerów 2014.