Doradztwo
Doradztwo
Biznesowe

Doradztwo biznesowe, czyli konsulting, nie jest zarezerwowany wyłącznie dla korporacji. To szereg rozwiązań, które pozwolą firmie dobrze wykorzystać potencjał własny i uzyskać przewagę nad konkurencją. Proponujemy usługi, które w maksymalnym stopniu przekładają się na sukces firmy: od budowania strategii poprzez jej reorganizację, zarządzanie finansami i kapitałem ludzkim, aż po projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych. Oferujemy doradztwo z 9 różnych obszarów: marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo strategiczne, finanse w przedsiębiorstwie, podatki, trendy i prognozy branżowe, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, doradztwo prawne. Do każdej firmy podchodzimy bardzo indywidualnie, tworząc „szyty na miarę” pakiet skutecznych rozwiązań z wybranego zakresu.

 • Plan procesu doradczego:
 • zapoznanie się ze specyfiką firmy
 • zdiagnozowanie potrzeb i ustalenie jasnego celu
 • opracowanie programu doradztwa
 • wdrażanie proponowanych rozwiązań i modyfikacji
 • bieżący wsparcie na każdym etapie realizacji planu
 • raport i konsultacja po zakończeniu projektu
 • Korzyści:
 • poprawa wyników finansowtch firmy
 • usprawnienie działań głównych obszarów biznesu
 • budowanie i umacnienie przewagi konkurencyjnej
 • szybsze tworzenie i realizacja planów rozwoju firmy
B
Biznesowe
Employer
Branding

Budujemy wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Utalentowani specjaliści, monitorujący obcnie rynek pracy są bardzo wymagający. Wiemy, co zrobić, aby najzdolniejsi z nich postrzegali twoją firmę, jako idealne miejsce dla rozwoju swojej kariery. Wykorzystując wiedzę z obszarów HR, marketingu, sprzedaży oraz PR, stworzymy strategię, która będzie spójna z dotychczasową misją, wartościami oraz komunikacją twojej firmy. Wraz z doświadczonymi profesjonalistami tworzymy skuteczne narzędzia komunikacji wewnętrznej, programy rekomendacyjne pracowników promujące praktyki i staże, newslettery, blogi pracownicze, materiały rekrutacyjne, a także wewnętrzne szkolenia z zakresu budowania strategii EB.

 • Etapy pracy nad projektem:
 • analiza sytuacji wyjściowej
 • przygotowanie strategii EB
 • określenie ram planu działań oraz sposobów jego oceny
 • wybór najlepszych kanałów i narzędzi komunikacji
 • optymalizacja i kontrola działań prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz firmy
 • ocena planu EB i jego realizacji, pod kątem skuteczności, efektywności
 • Korzyści:
 • możliwość zatrudniania najlepszych specjalistów
 • niższa fluktuacja i wskaźnik nieobecności w pracy
 • bardziej zaangażowany i usatysfakcjonowany
 • zespół pracowników
 • a finalnie – większe zyski
D