Executive
Search

Podejmujemy się trudnych rekrutacji na topowe stanowiska menedżerskie, a także na stanowiska specjalistyczne z wąskiej, bardzo precyzyjnie określonej grupy docelowej. Projekty realizujemy z zachowaniem wysokiego stopnia poufności, w oparciu o bezpośredni kontakt z osobami pełniącymi analogiczne funkcje w innych organizacjach.

 • Etapy pracy nad projektem:
 • analiza stanowiska oraz rynku pracy
 • opracowanie strategii działania
 • typowanie i kontakt z osobami spełniającymi kryteria
 • weryfikacja kompetencji wybranych osób
 • prezentacja kandydatów
 • wsparcie podczas finalizowania kontraktu
 • Korzyści:
 • wysoka skuteczność rekrutacji
 • kompleksowa ocena kwalifikacji, predyspozycji oraz referencji kandydatów
 • zachowanie pełnej poufności procesu rekrutacujnego
P
Rekrutacja
Manedżerów i specjalistów

Przeprowadzamy kompleksową rekrutację pracowników od stanowisk specjalistycznych po menedżerskie. Proces rekrutacyjny planujemy szczegółowo, na podstawie właściwe zdefiniowanych kompetencji potrzebnych na danym stanowisku.

 • Etapy pracy nad projektem:
 • tworzenie profilu kandydata
 • formułowanie ogłoszenia rekrutacyjnego
 • dobór mediów pod publikację ogłoszeń
 • stworzenie listy headhuntingowej potencjalnych kandydatów do pozyskania metodami bezpośrednimi (direct serach)
 • Korzyści:
 • dopasowanie zakresu usługi do rzeczywistych potrzeb Klienta
 • szczegółowa analiza bazy danych
 • bieżące raportowanie oraz pełna przejrzystość bieżących działań
 • rekomendacja najlepiej rokujących osób
R
Programy
Adaptacyjne

Wprowadzamy do firmy nowo zatrudnione osoby, poprzez zapoznanie ich z panującymi zasadami, przepisami, kulturą organizacji oraz pracownikami, z którymi będą na co dzień współpracować. Zaopiekowanie się pracownikami „od wejścia” przynosi korzyści w postaci szybszej aklimatyzacji, lepszego samopoczucia, a co za tym idzie – szybszego przejścia w tryb wydajnej pracy.

W
OutPlacement

Outplacement to usługa związana z restrukturyzacją zatrudnienia i polega na złagodzeniu negatywnych konsekwencji zwolnień w firmie. To proces, podczas którego pomagamy pracownikom – indywidualnie lub grupowo – w wytyczeniu ścieżki kariery oraz w znalezieniu nowego miejsca pracy. Na nasze wsparcie może też liczyć kadra kierownicza oraz działy HR, które podejmują w tym czasie wiele trudnych i stresujących decyzji.

 • Etapy pracy nad projektem:
 • skompletowanie danych o zwolnionych osobach
 • diagnoza z wykorzystaniem testów ustalonych z Klientem
 • przeprowadzenie spotkania informacyjnego
 • pogłębione wywiady indywidualne
 • wsparcie w stworzeniu profesjonalnego CV
 • szkolenia w formie warsztatów
 • prezentacja potencjalnych pracodawców
 • pomoc w doborze firm i wysyłka aplikacji
 • Korzyści:
 • buduje employer branding, czyli pozytywny wizerunek pracodawcy
 • wpływa pozytywnie na motywację obecnych oraz przyszłych pracowników
O
interim
management

Sukces w biznesie często zależy od szybkiego zaangażowania w danym momencie wysokiej klasy managerów oraz fachowców o pożądanych kompetencjach. W ramach usługi Interim Management aktywnie poszukujemy ekspertów z przeróżnych dziedzin w celu realizacji zadań lub projektów określonych przez klienta. Dobieramy zarówno pojedyncze osoby, jak i całe interdyscyplinarne zespoły zarządcze.

 • Etapy pracy nad projektem:
 • analiza kompetencji kandydata
 • opracowanie strategii działania
 • pozyskiwanie kontaktów spełniających kryteria
 • przekazanie kandydatur do Executive Search
 • Korzyści:
 • współpraca z wysokiej klasy specjalistą w danej dziedzinie
 • obiektywne spojrzenie nowo zatrudnionego na organizację
 • import_ know-how bez szkoleń, wdrażania
 • najwyższa skuteczność wymagającej rekrutacji
 • zachowanie pełnej poufności procesu rekrutacyjnego
I